Osgradec bloggen

Min tjusiga Wordpress Blog

Det är bara några år sedan man fick gå till allmänna platser som bibliotek, kulturcentrum för att kunna ta del av internet när man inte var på jobb eller i skola. Nu har saker och ting snabbt ändrat sig och allt fler människor är uppkopplade mer eller mindre hela tiden då utvecklingen inom smarta telefoner accelererat kraftigt och kunnat erbjuda människor internet överallt. Det finns en studie hos SCB, statistiska centralbyrån, var man kartlagt invånarnas beteende vad gäller internet, och även om rapporten är från 2010 års första kvartal, finns det en hel del lärdom man kan dra av studien som för övrigt justerats under mitten av detta år, 2011. Tillfrågad urvalsgrupp i denna undersökning har varit internetanvändare i åldrarna 16-74 år. studien gör också skillnad på män och kvinnor vilket ger en bra överblick.

Ökad förståelse för bättre integration

2015-06-12 23:32

Att Sverige just nu befinner sig i en unik situation är ingen nyhet och denna situation beror helt och fullt på att Sveriges nuvarande tredje största parti inte alltid varit så stora. Ser man till Sverigedemokraterna så har de tidigare varit väldigt isolerade och marginaliserade men har alltså för varje år börjar närma sig toppskiktet gällande personröster. Detta trots sitt fruktansvärda förflutna och sin idag grumliga politik gällande invandring.

För; det är just invandring som är deras enda kort att slänga fram i debatten och om man skärskådar deras ekonomiska lösningar gällande annat så får ingen det att gå ihop riktigt. Allt går nämligen ut på att minskad invandring är lösningen på allt; bostadskris, arbetslöshet, brottslighet... Allt går att lösa med lite högre stängsel längs våra gränser – för säkerhets skull med högspänning inkopplat – och ingen verkar prata om fördelarna med invandring och det faktum att Sverige som land i mångt och mycket tjänar på den.

Både ekonomiskt och rent kulturellt; ekonomiskt i och med att det ofta är vuxna invandrare som kommer och direkt också står beredda att ge sig ut i arbetslivet – gärna genom att starta egna företag – och därmed betala skatt.

Språk spelar en stor roll

Allt som krävs här är egentligen att dessa lär sig språket och just detta är också lite av nyckeln till en perfekt integration och ett bättre mottagande av flyktingar och invandrare. Här kan vi nämna att ett företag som SFI Stockholm genom sitt jobb hjälper till med detta. SFI står för svenska för invandrare och blandar både teoretisk och praktiska metoder för att lära ut och det här är också det ultimata sättet att snabbt kunna lära ut det svenska språket.

Vidare använder sig SFI Stockholm av mindre klasser; något som gör att varje student får mer tid med läraren och – det absolut viktigaste – SFI Stockholm jobbar individuellt och behandlar alla elever med samma stora respekt. Detta ger bättre resultat och möjliggör att eleverna som gått en utbildning hos SFI Stockholm snabbt kan komma ut i det svenska  samhället och bidra.

Fler borde ta efter detta och jobba enligt samma sätt och modell. Genom det så skulle man lätt kunna pulverisera Sverigedemokraternas missvisande siffror gällande kostnaden för invandrare och framförallt så skulle en bättre svenska kunna ge invandrare en större fördel att möta personer födda i Sverige. Vi vet alla att svenskar generellt är blyga, tillbakadragna och sällan tar första steget till kontakt; om en invandrare börjar och kan möta en svensk genom att tala samma språk så skulle många onödiga knutar lösas upp och det skulle återigen förpassa Sverigedemokraterna dit de hör hemma; under 4% i Riksdagsvalet alltså.

Det är också dit vi måste komma och detta inom kort. Språk, tolerans och bättre hänsyn är alla nycklar till att kan nå det målet och vi får hoppas att fler utbildningar följer SFI Stockholm och de ovärderliga jobb de gör.

Certifikat och behörighet är viktigt i Stockholm

2015-05-29 00:42

Att Stockholm är den stad som drabbats allra hårdast av oseriösa företag inom byggnadsbranschen kan förklaras genom två stycken saker. Dels så handlar det här om att man sedan införandet  av rot-avdraget generellt sett över hela Sverige haft stora problem med just fuskbyggen och dels handlar det om att just Stockholm kan erbjuda dessa oseriösa företag en helt annat typ av anonymitet.

Förenklat kan man bara säga att om man bor i en mindre stad, anlitar en rörmokare som inte sköter sitt jobb så kommer denne att bli något av en paria i staden – i Stockholm kommer denne att kunna gömma sig lite i mängden. Att rot-avdraget förenklat för privatpersoner har också på samma gång försvårat för samma människor – man får bygg- och hantverkstjänster till ett billigare pris men man löper på samma gång också en betydligt större risk att bli lurad.

Det handlar i det stora hela att denna skattereduktion gjorde det möjligt för privatpersoner att uppfylla sina drömmar, bygga om, renovera och göra sina bostäder fina till en billig peng och i och med att efterfrågan ökade; ja, då ökade också antalet oseriösa aktörer som ville ta del av de nya pengarna som kom i omlopp.

Detta är alltså en förenklad bild som ändå ger en indikation på var vi hamnat i dagsläget – billigare tjänster, men också en större risk att råka ut för ett fuskjobb. Hur ska man då som privatperson – i framförallt Stockholm – komma runt detta och hur ska man göra för att säkerställa att den rörmokare man anlitar håller en god kvalitet? Ja, här måste man innan man anlitar denne se till att kontakta tidigare kunder som han exempelvis dragit vatten hos i Stockholm.

Referenser och garanti gör det säkrare för dig

Detta är prio ett – ring referenser, kolla upp på olika forum och se efter om den rörmokare, den snickare eller den elektriker du anlitar verkligen är behörig och har certifikat. Att använda internet är här en väldigt bra metod; kolla hemsidorna som de berörda rörmokarna i Stockholm har och se till att undersöka huruvida dessa har certifikat som talar om vad de får göra. Detta brukar ofta synas genom en logga som fästs någonstans i nedre delen på sidan.

Företagen är ju nämligen inte dummare än så heller – de seriösa företagen har ingenting att dölja och visar gladeligen upp vilka behörigheter och certifikat de har för att skilja sig från mängden. Dessa ska du således hålla utkik efter om du behöver hjälp av en hantverkare i Stockholm och slutligen så handlar det om att du alltid ska kräva en garanti på jobbet också.

Se till att få denna skriftlig och se även till att du verkligen får namnet på den hantverkare som varit hemma hos dig. Här kan det nämligen vara så att du vid en försäljning av din bostad i Stockholm kan få återkrav och krävas på skadestånd av de nya ägarna. Upptäcks exempelvis att vattnet inte är draget på ett korrekt sätt så kan det vara så att det är du som får stå för kostnaden och inte den rörmokare som gjort jobbet. Kräv alltid en garanti för de tjänster du anlitat företag för.

Ordna med din flyttstädning i Stockholm

2015-05-08 03:12

Att genomföra en flyttstädning ställer höga krav på noggrannhet, uthållighet och tålamod och alla som någon gång har flyttat vet att det just är denna detalj som är är den absolut jobbigaste. Om man flyttar så kan det faktiskt vara ganska roligt att packa, att bära, att transportera sina möbler och sitt bohag till sin nya bostad; detta då man har någonting spännande framför sig som man ser fram emot och längtar till. Med en flyttstädning är det precis tvärtom; då måste man ju istället återvända till det gamla boendet för att genomföra det allra tråkigaste momentet som en flytt för med sig.

Det är därför inte ovanligt att man struntar i denna flyttstädning och lämnar sin bostad vind för våg. Detta är dock ingenting som rekommenderas då en sådan manöver kan innebära att man får betala en ganska hög summa till de nya ägarna av bostaden. Detsamma gäller om man genomför en flyttstädning på ett dåligt sätt – då kan man också få ersättningskrav från de nya ägarna neddimpandes i sin brevlåda. Om man exempelvis ska flytta från Stockholm och struntar i sin flyttstädning så riskerar man alltså ett slags vite och detta är onödigt då det faktiskt finns andra alternativ att luta sig mot; nämligen att anlita en professionell firma för ändamålet.

Genom att anlita en städfirma för denna flyttstädning i Stockholm så frigör man sig fram ansvaret och det är istället denna firma som står för en garanti på att jobbet blir korrekt utfört. Summan man betalar för en flyttstädning i Stockholm är dessutom lägre än det vite man riskerar att få om man helt struntar i den och därför är det att föredra att man tar hjälp. Om det nu finns billig hjälp att få med en flyttstädning i Stockholm så behöver man inte krypa omkring, tömd på energi och rengöra avlopp-, golvbrunnar, skåp, golv, fönster, spis- och ugn, kyl- och frys – ja, alla detaljer som inkluderas i en flyttstädning. Det är skönare att betala en rimlig summa pengar, få en flyttstädning genomförd och tryggt luta sig tillbaka – med garantin i handen – och veta att de nya ägarna i Stockholm inte kommer att ha något att anmärka på överhuvudtaget.

Flyttstädning i Stockholm handlar om att visa respekt

Det här går att vända på också och här får man ställa sig frågan om hur roligt man själv skulle tycka att det var att komma till sin nya bostad och upptäcka att det inte var städat. Tänker man på det sättet så inser man också vikten av att en flyttstädning verkligen blir gjord och detta oavsett om det handlar om Stockholm eller någon annan stad i Sverige.

Man städar för att de nya ägarna ska kunna installera sig, de nya ägarna har i sin tur städat sin gamla bostad och ägarna till den bostad där du ska flytta in har även de städat – flyttstädning är en kedja som man inte får bryta och går man i de tankarna; ja, då bör man istället anlita ett företag som sköter denna.

Dialogen mellan förälder och barn är viktig vid en separation

2015-05-05 20:42

Om man som förälder står inför en separation eller en skilsmässa så är det absolut viktigaste att man talar med sina barn. Här handlar det inte om att man nämner lite i förbifarten att mamma och pappa ska flytta isär; nej, man måste verkligen prata med barnen och få dessa att att förstår varför detta händer och framförallt – att det inte handlar om barnen i fråga. Barn är nämligen sköra, känsliga och outvecklade och även om de kan hålla en fasad utåt om att allting är bra så kan grubblet på insidan få dem att dra felaktiga slutsatser om varför denna skilsmässa sker.

Skuld som blir ännu värre om skilsmässan slutar med att föräldrarna bråkar om vem som ska ha rätt till vårdnaden om barnen – en så kallad vårdnadstvist. Alla skilsmässor är nämligen inte något som slutar med att man har delad vårdnad; det är tyvärr inte ovanligt att det hela slutar i en uppslitande vårdnadstvist som av naturliga skäl påverkar barnen än mer. Vid en vårdnadstvist så är det nämligen lätt för ett barn att tro att felet verkligen är hans och här måste man som förälder alltså se till att prata igenom situationen – gärna gemensamt med den andre parten.

Det ska heller inte läggas skuld på den andre föräldern vid en vårdnadstvist och om man inte klarar av att hantera en skilsmässa där en vårdnadstvist förekommer; att man känner ett behov av att smutskasta den andre föräldern och lägger all skuld till uppbrottet på denna – ja, då måste man använda sig av extern hjälp i form av en terapeut eller en psykolog.

Använd extern hjälp

Viktigt att veta här är att det är varje kommuns skyldighet att erbjuda hjälp vid en vårdnadstvist och att detta verkligen är något som man ska göra också. Ibland kan en extern part - bara genom att lyssna – få en person att öppna sig och själv kanske inse sina egna problem och begränsningar och, helt enkelt, få en lite klarare bild av vad som hänt. Vid en vårdnadstvist finns det alltså hjälp tillgänglig och rådet här är att ändå ta denna hjälp även vid ett uppbrott där det inte sker en vårdnadstvist.

För att återkomma till det vi skrev i början; en dialog mellan föräldrar och barnen är ett måste vid en skilsmässa och även här så kan ett samtal med en utomstående – neutral – part vara det som tar bort friktionen som ofta finns i en separation. Samtala, öppna upp er för varandra och för barnen och – framförallt – låt inte barnen känna någon skuld över er separation. Det kommer att vara jobbigt nog ändå.