Osgradec bloggen

Min tjusiga Wordpress Blog

Det är bara några år sedan man fick gå till allmänna platser som bibliotek, kulturcentrum för att kunna ta del av internet när man inte var på jobb eller i skola. Nu har saker och ting snabbt ändrat sig och allt fler människor är uppkopplade mer eller mindre hela tiden då utvecklingen inom smarta telefoner accelererat kraftigt och kunnat erbjuda människor internet överallt. Det finns en studie hos SCB, statistiska centralbyrån, var man kartlagt invånarnas beteende vad gäller internet, och även om rapporten är från 2010 års första kvartal, finns det en hel del lärdom man kan dra av studien som för övrigt justerats under mitten av detta år, 2011. Tillfrågad urvalsgrupp i denna undersökning har varit internetanvändare i åldrarna 16-74 år. studien gör också skillnad på män och kvinnor vilket ger en bra överblick.

Ordna med din flyttstädning i Stockholm

2015-05-08 03:12

Att genomföra en flyttstädning ställer höga krav på noggrannhet, uthållighet och tålamod och alla som någon gång har flyttat vet att det just är denna detalj som är är den absolut jobbigaste. Om man flyttar så kan det faktiskt vara ganska roligt att packa, att bära, att transportera sina möbler och sitt bohag till sin nya bostad; detta då man har någonting spännande framför sig som man ser fram emot och längtar till. Med en flyttstädning är det precis tvärtom; då måste man ju istället återvända till det gamla boendet för att genomföra det allra tråkigaste momentet som en flytt för med sig.

Det är därför inte ovanligt att man struntar i denna flyttstädning och lämnar sin bostad vind för våg. Detta är dock ingenting som rekommenderas då en sådan manöver kan innebära att man får betala en ganska hög summa till de nya ägarna av bostaden. Detsamma gäller om man genomför en flyttstädning på ett dåligt sätt – då kan man också få ersättningskrav från de nya ägarna neddimpandes i sin brevlåda. Om man exempelvis ska flytta från Stockholm och struntar i sin flyttstädning så riskerar man alltså ett slags vite och detta är onödigt då det faktiskt finns andra alternativ att luta sig mot; nämligen att anlita en professionell firma för ändamålet.

Genom att anlita en städfirma för denna flyttstädning i Stockholm så frigör man sig fram ansvaret och det är istället denna firma som står för en garanti på att jobbet blir korrekt utfört. Summan man betalar för en flyttstädning i Stockholm är dessutom lägre än det vite man riskerar att få om man helt struntar i den och därför är det att föredra att man tar hjälp. Om det nu finns billig hjälp att få med en flyttstädning i Stockholm så behöver man inte krypa omkring, tömd på energi och rengöra avlopp-, golvbrunnar, skåp, golv, fönster, spis- och ugn, kyl- och frys – ja, alla detaljer som inkluderas i en flyttstädning. Det är skönare att betala en rimlig summa pengar, få en flyttstädning genomförd och tryggt luta sig tillbaka – med garantin i handen – och veta att de nya ägarna i Stockholm inte kommer att ha något att anmärka på överhuvudtaget.

Flyttstädning i Stockholm handlar om att visa respekt

Det här går att vända på också och här får man ställa sig frågan om hur roligt man själv skulle tycka att det var att komma till sin nya bostad och upptäcka att det inte var städat. Tänker man på det sättet så inser man också vikten av att en flyttstädning verkligen blir gjord och detta oavsett om det handlar om Stockholm eller någon annan stad i Sverige.

Man städar för att de nya ägarna ska kunna installera sig, de nya ägarna har i sin tur städat sin gamla bostad och ägarna till den bostad där du ska flytta in har även de städat – flyttstädning är en kedja som man inte får bryta och går man i de tankarna; ja, då bör man istället anlita ett företag som sköter denna.

Dialogen mellan förälder och barn är viktig vid en separation

2015-05-05 20:42

Om man som förälder står inför en separation eller en skilsmässa så är det absolut viktigaste att man talar med sina barn. Här handlar det inte om att man nämner lite i förbifarten att mamma och pappa ska flytta isär; nej, man måste verkligen prata med barnen och få dessa att att förstår varför detta händer och framförallt – att det inte handlar om barnen i fråga. Barn är nämligen sköra, känsliga och outvecklade och även om de kan hålla en fasad utåt om att allting är bra så kan grubblet på insidan få dem att dra felaktiga slutsatser om varför denna skilsmässa sker.

Skuld som blir ännu värre om skilsmässan slutar med att föräldrarna bråkar om vem som ska ha rätt till vårdnaden om barnen – en så kallad vårdnadstvist. Alla skilsmässor är nämligen inte något som slutar med att man har delad vårdnad; det är tyvärr inte ovanligt att det hela slutar i en uppslitande vårdnadstvist som av naturliga skäl påverkar barnen än mer. Vid en vårdnadstvist så är det nämligen lätt för ett barn att tro att felet verkligen är hans och här måste man som förälder alltså se till att prata igenom situationen – gärna gemensamt med den andre parten.

Det ska heller inte läggas skuld på den andre föräldern vid en vårdnadstvist och om man inte klarar av att hantera en skilsmässa där en vårdnadstvist förekommer; att man känner ett behov av att smutskasta den andre föräldern och lägger all skuld till uppbrottet på denna – ja, då måste man använda sig av extern hjälp i form av en terapeut eller en psykolog.

Använd extern hjälp

Viktigt att veta här är att det är varje kommuns skyldighet att erbjuda hjälp vid en vårdnadstvist och att detta verkligen är något som man ska göra också. Ibland kan en extern part - bara genom att lyssna – få en person att öppna sig och själv kanske inse sina egna problem och begränsningar och, helt enkelt, få en lite klarare bild av vad som hänt. Vid en vårdnadstvist finns det alltså hjälp tillgänglig och rådet här är att ändå ta denna hjälp även vid ett uppbrott där det inte sker en vårdnadstvist.

För att återkomma till det vi skrev i början; en dialog mellan föräldrar och barnen är ett måste vid en skilsmässa och även här så kan ett samtal med en utomstående – neutral – part vara det som tar bort friktionen som ofta finns i en separation. Samtala, öppna upp er för varandra och för barnen och – framförallt – låt inte barnen känna någon skuld över er separation. Det kommer att vara jobbigt nog ändå.

Låt K3 sköta din areamätning i Stockholm

2015-05-02 21:12

Företagare i Stockholm måste ofta vara lite mer flexibla än vad konkurrenter i mindre städer behöver vara. Med att vara flexibla menar vi här att man på ett annat sätt måste vara beredd att möta kundernas behov och gärna också kunna erbjuda tilläggstjänster. Det här kommer sig att Stockholm har en ganska extrem bostadsmarknad samt en väldigt stor inflyttning av nya invånare; något som i sin tur leder till att många personer byter bostad. Hur kan det då påverka huruvida en byggnadsfirma måste vara flexibel?

Jo, för i dessa frekventa byten av bostäder så ligger det också en renoveringsaspekt. Kan man som boende i Stockholm få ut mer pengar för en bostad genom att genomföra en renovering; ja, då gör man ju också det och här kommer alltså flexibilitet in i bilden. Ett företag i byggbranschen måste kunna erbjuda alla typer av tjänster som kan ingå i en renovering – måleri, plattsättning, snickeri, badrum och kök – och detta så att privatpersoner ska kunna anlita ett företag snarare än flera stycken för varje litet moment.

Ett företag som gör exakt detta i Stockholm är K3 och det är också en av anledningarna till att de också blivit en av de populäraste företagen att anlita för renoveringar. K3 har dessutom en annan tjänst som gör dem relativt unika i Stockholm; nämligen areamätning. Areamätning innebär att man kontaktar K3 och låter dem mäta sin bostad – sin nyköpta eller den man står inför att sälja – och får ett dokument som bevis på hur stor den är. Det här har visat sig vara en absolut nödvändighet då de flesta bostäder i Stockholm faktiskt har felaktiga mått angivna i sina kontrakt i förhållande till verkligheten och kan K3 genom en areamätning hitta ytterligare en meter2 – ja, då är ju också mycket vunnet.

Att K3 kan kombinera areamätning med sin kompetens inom övrig renovering gör dem unika och här kan man med lätthet anlita detta företag för allting då man ska sälja sin lägenhet i Stockholm.

Låt K3 sköta allt i din lägenhet

Man kan här exempelvis börja med att kontakta K3 för en areamätning till sin lägenhet i Stockholm och få beskedet att den är större i verkligheten än det som finns angivet i kontraktet; något som innebär en vinst redan där. Därefter – om man ytterligare vill maximera sin vinst – kan man låta K3 ta hand om köket och lägga in ett helt nytt, man kan investera i ett nytt badrum som K3 installerar och man kan även lägga till måleri till det schema man vill att K3 ska bocka av.

K3 är således det företag i Stockholm man ska kontakta om man vill göra en större vinst den dagen man ska sälja sin bostad. Areamätning, snickeri, badrum, kök och måleri – där kan man verkligen tala om en flexibel firma som vet vad som gäller i dagsläget i Stockholm.

Attefallshuset – en räddning för husägare

2015-05-01 09:30

En man vid namn Stefan Attefall är någon som många husägare i Sverige i tysthet ska tacka. Denne man var Sveriges tidigare bostadsminister och det var han som – liksom en föregångare vid namn Birgit Friggebo – lät ändra måtten på hur stora tillbyggnader till befintliga hus får vara. Med tillbyggnader menas både sådant som byggs på huset i fråga och som kan stå som en fristående byggnad på tomten. Många känner säker igen uttrycket Friggebod som blev det samlade namnet för hur stort man förr fick bygga en sådan tillbyggnad och det är en sådan som Stefan Attefall spunnit vidare på.

Det är således dags att lägga in begreppet Attefallshus istället och detta gäller främst alternativet kallat uterum. I och med att denne Stefan Attefall var bostadsminister så hade han nämligen en sorts plan med de expanderade måtten; nämligen att försöka få människor att bygga uterum som sedermera kunde fungera som bostäder. Detta då framförallt där behovet var som störst och detta således – utan tvekan – i Sveriges största stad Stockholm.

Som alla vet så är det där en stor kris gällande bostäder där det, helt enkelt, inte finns tillräckligt med befintliga eller byggs tillräckligt många för att kunna matcha behovet som finns – och kommer att finnas i framtiden. Är då lösningen på detta stora problem att man numera får bygga ett fristående uterum om 25 meter2 eller handlar det bara om ren kosmetika sminkad på en självupptagen bostadsminister vars enda mål var att göra sig ett namn som monument över sin egen förträfflighet? Var Attefallshuset enbart ett sätt att stilla ett ego eller fungerar detta uterum verkligen som bostäder i Stockholm?

Om detta är det faktiskt lite för tidigt att sia; men klart står i alla fall att betydligt fler husägare har börjat bygga fristående uterum. Om detta sker för eget bruk eller med en plan för uthyrning får framtiden utvisa men oavsett vilket så har många husägare denne Stefan Attefall att tacka.

Löser Attefallshuset bostadskrisen?

Att kunna bygga ett uterum så stort som 25 meter2 är verkligen en markant skillnad som både höjer värdet på bostaden och som dessutom fyller en funktion för de som bor där i form av ett extrahus. Har man ett hus så blir ju ett uterum om 25 meter2 något där tonåringar kan bo, där de vuxna kan hitta ett andrum i sin stressade tillvaro eller där man kan bygga något för framtida behov.

Det är därför husägare i Sverige ska tacka denne Stefan Attefall och här gäller det att passa på att bygga ett uterum innan det är försent. Gör man det dessutom innan årsskiftet så finns det ytterligare en fördel i och med att Rot-avdraget då planeras att halveras – det gäller således att smida medan järnet fortfarande är varmt.

Vi får här – för denne Stefan Attefalls skull – även hoppas att några av dessa uterum faktiskt även byggs med tanke på bostadskrisen och inte enbart för egen vinning; först då kan man säga om Attefallshuset är en flipp eller en rejäl flopp som inte fyller något större funktion än för de som bor i hus eller i en villa.